Комплексни VPN решения

Лирекс нет предоставя MPLS VPN услуги в две разновидности:

MPLS L3 VPN - IP базирана виртуална частна мрежа посредством MPLS мрежата на компанията;

MPLS L2 VPN - услугата представлява виртуална наета линия през IP мрежата на Лирекс нет ЕООД, като клиентът има възможност да организира самостоятелно IP маршрутизацията в своята собствена виртуална мрежа.

MPLS L2 VPN

Представлява Layer 2 пренос с определен капацитет между отделни точки на клиента, през националната IP/ MPLS мрежа на Лирекс нет ЕООД.
L3 VPN

Услугата представлява виртуална среда за IP комуникация на повече от 2 географски отдалечени точки от дадена клиентска мрежа, като трафика във виртуалната частна мрежа е отделен от всеки друг трафик в мрежата на Лирекс нет ЕООД.


Copyright © 2010 Lirex net Ltd.