Достъп до Интернет

Лирекс нет ЕООД предоставя гарантиран, симетричен (съотношение на трафика IN : OUT = 1:1) достъп до международното и българско Интернет пространство по наземна оптична връзка.

Международен Интернет

Услугата представлява 100% гарантиран и несподелен с други клиенти канал за достъп до международното Интернет пространство, със съотношение на трафика IN : OUT = 1:1.

Лирекс нет ЕООД предоставя услугата по наземен оптичен канал и възможност за поддържане на динамична маршрутизация по протокол BGP-4, поддържане на вторичен сървър на имената (SDNS), поддържане на вторичен mail сървър и възможност за 24-часово наблюдение и статистика на натовареността на порта на клиента през web интерфейс.

Локален Интернет

Услугата предоставя 100% гарантирана пропусквателна способност на канала в двете посоки до адреси от българското Интернет пространство при съотношение съотношение на трафика IN : OUT = 1 : 1.

Лирекс нет ЕООД осигурява възможност за поддръжка на динамична маршрутизация по протокол BGP-4, вторичен сървър на имената (SDNS), поддържане на вторичен mail сървър и възможност за наблюдение на натовареността на порта през web интерфейс.Copyright © 2010 Lirex net Ltd.