Колокиране на оборудване

Услугата предоставя възможност за разполагане на комуникационно или сървърно клиентско оборудване и ползване на гарантиран международен и български Интернет капацитет.

Интернет за колокирано оборудване

Услугата предоставя договорена скорост на Интернет порт и на порт за Локален български трафик в централния технически възел на Лирекс нет.

Пропускателната способност на канала е 100% гарантирана в двете посоки до точките на терминиране на международните и локални връзки на дружеството при съотношение на трафика IN : OUT = 1 : 1.

Лирекс нет предоставя поддържане на вторичен сървър на имената (Secondary DNS) за име на домейн на клиента, както и възможност за наблюдение на натовареността на Интернет порта през web страница.
Условия на околната среда

Техническият център на Лирекс Нет предоставя:

резервирано електрическо захранване на клиентското оборудване
резервирана свързаност между клиентското оборудване и централен комуникационен шкаф
осигурено резервирано електрическо захранване на всеки Rack шкаф
дублирана климатична система в помещенията
система за контрол на влажността;
система за контрол на достъп;
система за видеонаблюдение;
противопожарна алармена система и система за гасене
денонощна охрана
регламентиран достъп на упълномощени представители на клиента до Техническия център на Лирекс нет ЕООД

Copyright © 2010 Lirex net Ltd.