За Лирекс нет ЕООД

Лирекс нет ООД е водеща българска телекомуникационна компания. Дружеството е доставчик на широк кръг IP базирани телекомуникационни услуги и комплексни професионални решения, предназначени за бизнес потребители и доставчици на Интернет услуги.

Визия

- Ние се стремим до добавяме стойност в бизнес процеса на нашите клиенти и да им помагаме да постигат по-високи цели, възползвайки се пълноценно от потенциала на високите технологии и електронните комуникации.

- Ние сме се посветили да усъвършенстваме информационните и комуникационните иновации и да ги прилагаме успешно, така че да постигнем измерими резултати за всеки клиент.

Прочети повече

Национална MPLS мрежа

Мрежа на Лирекс нет ЕООД

Управлявайки една от най-големите опорни мрежи в България, Лирекс нет осигурява безупречна работа в цялата страна. Развитието, сигурността и безупречното управление ни позволяват да обслужваме надеждно бизнес нуждите на големи компании с развита инфраструктура в страната и оперативните нужди на доставчици на услуги.

Управление на мрежата

Лирекс нет изгради и управлява национална MPLS мрежа. Всички елементи от мрежата се наблюдават от Центъра за управление на мрежата, включително локалните свързаности до офис на клиента, клиентското оборудване (когато такова се осигурява от Лирекс нет), устройствата по краищата на мрежата, както и самата опорната мрежа.

Резервираност на мрежата

Националната MPLS мрежа на Лирекс нет предлага пълна резервираност във всички основни възли на ниво свързаност и на ниво устройства.

Мрежова сигурност

Сигурността е основен приоритет за Лирекс нет. Цялото мрежово оборудване се разполага в дейта центрове, които отговарят на високи изисквания по отношение на high-availability - охлаждане, резервираност на електрозахранването, системи за наблюдение и други. Техническият екип на Лирекс нет наблюдава и поддържа мрежата в режим 24х7.
Изключителната важност която Лирекс нет обръща на сигурността на мрежата се доказва и със сертифицирането на компанията по стандарт ISO 27000 през 2009 год.

Работа на мрежата

Екипът от инженери на Лирекс нет провежда регулярни проверки и профилактики на MPLS мрежата, за да осигурят високата достъпност на услугите и скалируемост, докато Центърът за управление на мрежата следи 24х7 за отпадания или инциденти и се грижи за навременното им отстраняване.

Copyright © 2010 Lirex net Ltd.